Studia_rodinného_domu_Berg_rakusko_014

Berg. „Netradičná“ štúdia rodinného domu

Miesto:  Berg, Rakúsko

Architektonická štúdia,  2013

Celý príbeh štúdie rodinného domu v Bergu sa začal tradične oslovením  investorom. Netradičné bolo zadanie a požiadavky. Dostali sme podklady, z ktorých sme mali vychádzať – pôdorysy s vyriešenou dispozíciou ( po predchodcovi ), fotografie, ktoré naznačujú smerovanie v dizajnovaní fasád, základné regulatívy…

X:furnierPROJEKTY13231_BERG3_NAVRH130731_13231_BERG_ studia

Dispozičné riešenie. Podklad, z ktorého sme vychádzali.

Prvotne bolo našou úlohou „upratanie“ dispozície v nastolenom princípe a navrhnutie vonkajšej „obálky“ domu. Po preštudovaní podkladov sme, ale postupovali inak, čo v konečnom dôsledku ocenil aj investor…X:furnierPROJEKTY13231_BERG3_NAVRH130731_13231_BERG_ studia

Dom mal po postavení spĺňať štandard nízkoenergetického domu. Pôvodný návrh domu bol zle orientovaný k svetovým stranám, nevyužíval polohu átria, mal aj stavebno-konštrukčné chyby…

Studia_rodinného_domu_Berg_rakusko_004

 

Jeden z prvých  návrhov dispozície.

 

Vypracovali sme teda vlastný názor na vec, ale so zachovaním stanovených princípov. Stvárnenie vonkajšieho dizajnu sme poňali trojako. Prvý variant bol jednoduchý moderný s plochými strechami, druhý s jednou pultovou strechou a tretí podľa podkladov, ktoré sme dostali.

Studia_rodinného_domu_Berg_rakusko_005

 

Variant s plochými strechami

Studia_rodinného_domu_Berg_rakusko_006

 

Variant s pultovou strechou

Studia_rodinného_domu_Berg_rakusko_007

 

Variant vypracovaný podľa referenčných obrázkov a predstáv klientov

 

Klienti, po vypočutí všetkých argumentov odsúhlasil všetky dispozičné zmeny. Páčili sa im všetky tri varianty riešenia domu, ale nakoniec si vybrali tretí variant, variant ala „prériový dom F.L.Wrighta“  🙂 .

X:furnierPROJEKTY13231_BERG3_NAVRH130912_13231_BERG_mp Mode

Návrh prešiel viacerými drobnými zmenami. Bolo treba šetriť úžitkovou plochou, zapracovávať aktuálne požiadavky manželského páru. Výsledný návrh sa im páči a dokonale im vyhovuje…

Studia_rodinného_domu_Berg_rakusko_013

Studia_rodinného_domu_Berg_rakusko_014

X:furnierPROJEKTY13231_BERG3_NAVRH130912_13231_BERG_mp Mode

 

Architektonická štúdia:   Arku   ( Kollár, Ujvári, Pavlech, Abramovič)

Vypracoval:   Marek Pavlech

 

Untitled-1