Interiér rodinného domu v Čataji

Návrh interiéru časti rodinného domu v Čataji (2012).
Prečítajte si blog o návrhu rekonštrukcie tohto domu.

2012_interier_rodinny_dom_Cataj_01_1200

2012_interier_rodinny_dom_Cataj_02_1200

2012_interier_rodinny_dom_Cataj_03_1200