rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_007
rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_005
rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_011
rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_004

Rekonštrukcia rodinného domu pod lesom

Pripravili sme pre Vás fotodokumentáciu rekonštrukcie rodinného domu. Tento dom, sme kompletne zrekonštruovali aj s okolím domu.

Miesto: Bratislava

Projektová dokumentácia: 1 rok

Trvanie rekonštrukcie: 2010-2011

 

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_001

2007 – Pôvodný stav

 

Riešený objekt rodinného domu leží na úpätí Malých Karpát a  nachádza sa v intraviláne bratislavskej mestskej časti Rača.  Rodinný dom bol postavený v roku 1994 a jeho architektúra nesie znaky svojej doby. K relatívne kompaktnej dvojpodlažnej hmote s podkrovím prilieha dvojgaráž s pochôdznou strechou. Fasády sú členité hmotovo (arkier, vikier, predsadený drevený obklad, balkóny) ako i materiálom (biela omietka, bridlica, drevený obklad, tmavosivý marmolit).

Cieľom rekonštrukcie bolo predovšetkým prispôsobenie rodinného domu (adaptácia funkčno-prevádzkových a hmotovo-priestorových vzťahov) požiadavkám investora.

Z hľadiska formy a výzoru objektu bolo zámerom autorov rekonštrukcie zjednodušiť hmotovú čitateľnosť objektu a členitosť fasád, odľahčiť hmotu odstránením  prečnievajúceho dreveného obkladu a rozdelením objektu na dve časti materiálovým odlíšením (drevený obklad a biela omietka) vo vertikálnom smere…

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_002

Búracie práce

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_003

Počas realizácie a výsledok

 

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_007

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_008

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_005

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_009

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_011

 

Interiér

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_012

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_013

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_016

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_015

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_014

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_017

rekonštrukcia_rodinného domu_pod lesom_018

 

 

Foto: Vlado Vavrek  (Pekné Bývanie), arku

Text: Miroslav Kollár, Marek Pavlech

 

Untitled-1