Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_001
Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_018
Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_016
Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_014

Rekonštrukcia rodinného domu v Petržalke

V ostatnom čase sa venujeme rekonštrukciám viac ako inokedy. Je to prirodzené, hlavne ak si uvedomíme, že existujúcich nehnuteľností nie je málo, prípadne nie sú optimálne obsadené. Na druhej strane výmena generácií, výmena nehnuteľností, príp. iné sociálno-spoločenské a ekonomické dôvody len podčiarkujú tento fenomén.

Z jednogeneračného domu dvojgeneračný

V Bratislave pri Viedenskej ceste, v mestskej časti Petržalka sa nachádza rodinný dom, ktorý je situovaný v ojedinelom fragmente pôvodnej štruktúry rodinnej zástavby bývalej obce. Rodinný dom je pôvodom zo sedemdesiatych rokov, krvopotne postavený svojpomocou, tak ako bolo zvykom, či nevyhnutnosťou. Dnes je to z pohľadu klienta tzv. „rodičovský dom“. Dom je obývaný dvomi generáciami, je trojpodlažný, v skladbe jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Dom má striktne hranatý „outfit“, typický pre katalógový dom sedemdesiatych rokov (to nie je výčitka). Proporcia pôvodného domu spolu s jeho umiestnením na hrane úzkeho pozemku pôsobí v zástavbe okolitých rodinných domov s klasickou sedlovou strechou minimálne ako obéznejší „brat“. A to aj napriek tomu, že zastavaná plocha objektu nie je väčšia ako väčšina izolovaných domov v jeho okolí. Existujúci dom bol projektovaný pre potreby jednej rodiny a s nárokmi adekvátnymi k dátumu výstavby a štruktúre pôvodnej rodiny. Súčasnosť priniesla požiadavku prispôsobiť rodinný dom potrebám dvoch generácii, t.j. mladej rodine s dvoma deťmi a starým rodičom. Zmeny si vyžiadala nielen potreba zmeny dispozície, ale i zmeny z dôvodu stavebno-technického opotrebovania objektu.

 

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_002

Rodinný dom v pôvodnom stave, 2012

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_004

Rodinný dom v pôvodnom stave, 2012

Požiadavky na rekonštrukciu

Architektonická štúdia bola spracovaná v zmysle zadania: vytvoriť na prvom nadzemnom podlaží samostatnú bytovú jednotku pre mladú rodinu s dvoma deťmi vo veku 4 a 6 rokov, prispôsobiť dispozíciu podzemného podlažia ako doplnkový priestor prvého nadzemného podlažia a zhodnotiť kompozično-výtvarné stvárnenie hmoty celého objektu, rešpektovať „nové“ jestvujúce okenné výplne objektu, rešpektovať polohu a kapacitu kotolne, vytvoriť samostatný vchod do bytovej jednotky na prvom nadzemnom podlaží, nezasahovať do dispozície druhého nadzemného podlažia, na I.PP vytvoriť spoločenskú miestnosť, ktorá može plniť funkciu hosťovskej miestnosti, práčovňu, sklad prístupný z exteriéru a „čistú“ dielňu, prispôsobiť okolie rodinného domu navrhovanému zámeru s úpravou pozemku – záhrady na relaxáciu a vytvorenie krytého parkovania pre dve autá pred objektom.

 

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_007

Pôdorys 1.PP, pôvodný stav

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_008

Pôdorys 1.NP, pôvodný stav

Navrhované riešenie rekonštrukcie

Navrhovaným riešením ponúkame možnosť vybudovania kompletnej bytovej jednotky na prvom nadzemnom podlaží s rozšírením existujúcej zastavanej plochy smerom do záhrady.

Dispozičné riešenie

Dispozičné riešenie rešpektuje požiadavky klienta a existujúci stav konštrukcií. Do objektu rodinného domu sa vchádza z exteriéru priamo do schodiskového priestoru. Navrhujeme v rámci tohto priestoru zaslepiť pôvodné schodisko do podzemného podlažia a vybudovať nový vstup do priestorov prvého nadzemného podlažia, čím zo schodiskového priestoru vzniká spoločný priestor pre obidve bytové jednotky a chýbajúce „zádverie“. V rámci bytovej jednotky na I.NP navrhujeme vybudovať samostatné schodisko z I.NP do I.PP, ktoré je súčasťou vstupnej haly I.NP. Zo vstupnej haly sa vchádza priamo do dennej časti „bytu“, a to do kuchyne s jedálňou a obývacej izby s krbovým telesom. Nočná časť je oddelená od dennej časti posuvnými dverami a skladá sa z dvoch detských izieb a rodičovskej spálne, z kúpeľne s WC a zo skladu, ktorý je uvažovaný využívať buď ako špajzu alebo ako príručný sklad, variantne s hosťovskou kúpeľnou a WC. Z priestoru jedálne je navrhovaný prístup do exteriéru cez exteriérové schodisko. Na I.PP sa zo schodiska vstupuje cez dvere do otvoreného priestoru herne (príp. TV room, veľký rodinný sklad, šatník – po vybudovaní priečky), ktorá je zapustená oproti podlahe ostatných miestností (zapustenie je pozostatok zo zámeru v minulosti vybudovať interiérový bazén). Ďalej sa z chodby vstupuje do spoločenskej miestnosti s biliardom (príp. s barom), ktorá sa nachádza v pristavovanej časti pod obývacou izbou a jedálňou a má priamy výstup do exteriéru. Ďalej do WC so sprchou a umývadlom, do práčovne, do pôvodnej kotolne a skladu pod schodiskovým telesom, do pracovne a skladu (sklad bicyklov, záhr. náradia a iné). Zo skladu a pracovne je priamy vstup do exteriéru cez pôvodný anglický dvorček.

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_011

Pôdorys 1.PP, Navrhovaný stav

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_012

Pôdorys 1.NP, Navrhovaný stav

 

Objemové riešenie

Z hľadiska kompozície hmoty objektu sme boli obmedzení zachovaním rekonštruovaných okenných výplní. Pristavovaná časť k hmote objektu je riešená smerom od záhrady ako celopresklená, čím sme chceli priznať rozdiel medzi „novou“ hmotou a hmotou pôvodného objektu RD. Navrhovanou predsadenou celopresklenou fasádou máme ambíciu max. prepojiť exteriér RD s interiérom, vytvoriť dojem nadrozmernej TV obrazovky vnímanej z interiéru a zrkadlením skla vytvoriť nadrozmerný obraz vnímaný z exteriéru. Pristavovanou časťou objektu vytvárame bytovej jednotke na II. NP plnohodnotnú plochu terasy. Pre zcelenie výrazu hmoty, ale i pre zabezpečenie súkromia na terase na II. NP navrhujeme vytvoriť rámovú konštrukciu, ktorá bude z bočných strán obalená lamelami, ktoré majú zabezpečiť súkromie, ale zároveň i prevetrávanie tohto priestoru. Z hľadiska uličnej fasády navrhujeme odstrániť striešku nad anglickým dvorčekom, vymeniť okenné výplne v rámci schodiskového priestoru a vybudovať zavesenú markízu nad vstupom do objektu.

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_009

Pôvodný (vľavo) vs. navrhovaný stav (vpravo)

 

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_020

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_019

Navrhovaný stav

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_003

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_006

Pôvodný stav, 2012

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_021

Navrhovaný stav

 

Riešenie exteriéru

V rámci riešenia exteriéru navrhujeme z uličnej strany vybudovať kryté parkovacie státie pre dva automobily a jedno pohotovostné, nekryté. Vstup pre automobily bude zabezpečený cez posuvnú bránu. V rámci riešenia exteriéru – záhrady navrhujeme vybudovať okrem bazéna, čo je i zámer investora, i drobnú architektúru v skladbe – pergola – krytá, z bočných strán otvorená, záhradný pavilón, presklený zo strany od RD, krytý, kde uvažujeme s vybudovaním WC a ktorého funkcia môže byť rôznorodá podľa potreby investora – užívateľa (napr. ako priestor s grilom a stolovaním, príp. ako záhradná sauna s relaxačno-oddychovým priestorom). V rámci exteriéru navrhujeme vybudovať i záhradnú sprchu. Jednotlivé umiestnenie objektov a prvkov je zrejmé z výkresovej časti – situácia. Konštrukčne je objekt pôvodne vybudovaný ako murovaná, tehlová stavba, stropy sú monolitické železobetónové. Pristavovanú časť uvažujeme konštrukčne i materiálovo nadviazať na pôvodné konštrukcie. V rámci presklenia fasády pristavovanej časti uvažujeme s predsadenou presklenou fasádou.

D:prácaFURNIERMirecjansák30_10_2012 jansak studia Model (1)

Situácia, navrhovaný stav

 

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_005

Záhrada, pôvodný stav

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_016

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_017

Riešenie záhrady, navrhovaný stav

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_018

Rekonštrukcia_rodinného domu_Petržalka_015

Navrhovaný stav

 

Miroslav Kollár

Untitled-1