návrh_rodinného_domu_Edelstal_019

Návrh rodinného domu v Edelstali

V Rakúsku, v spolkovej republike Burgenland sa nachádza jej najsevernejšie položená obec Edelstal. Malebná obec v malebnom zákutí Malých Karpát. Malebnosť obce ešte viac dokresľuje proporcionálna vyváženosť ľudských obydlí a prírodnej scenérie malokarpatskej kotlinky. Nehovoriac o vinárničkách a významnom minerálnom prameni. Miesto predurčené na bývanie. Už od rímskych čias.

návrh_rodinného_domu_Edelstal_020

V tomto malebnom prostredí sme dostali za úlohu navrhnúť šťastné a bezpečné „teplo domova“ s úprimnosťou k identite konkrétnej rodiny a k identite ku krajine. Navrhnúť dom pre mladú štvorčlennú rodinu. Pre kultiváciu ich sociálnych vzťahov.

Architektonická štúdia bola spracovaná v zmysle zadania: vytvoriť dvojpodlažný objekt s dennou časťou na prízemí, ktorá bude mať priamy kontakt s exteriérom a s nočnou časťou na poschodí. Plochá strecha, jednoduchá hmota, garáž pre dve autá s priamym prepojením s rodinným domom, „otvorená“ denná časť – obývacia izba, jedáleň a kuchyňa, sklad potravín, hosťovská izba, schodisko ako výtvarný prvok, v nočnej časti dve detské izby, spálňa rodičov a jedna kúpelňa s WC.

návrh_rodinného_domu_Edelstal_001

vývojová škica

Exteriérový bazén o predbežných rozmerov 3x7m, terasa a voľná plocha pre hru detí. Ďalšie požiadavky plynuly z regulatívov pre dané územie – max. 40% zastavanosť pozemku, max. dve nadzemné podlažia s jedným podzemným, min. jedno parkovacie státie na pozemku, objekt RD min. 3m umiestnený od hrany pozemku, ale min. 1/2 výšky objektu, max. výška objektu s plochou strechou 7,5m od úrovne upraveného terénu, výška upraveného terénu max. 0,75m nad úroveň pôvodného terénu, garáž nesmie byť v podzemí, hmota garáže môže byť na hrane pozemku, ale nesmie byť vyššia ako 3m od úrovne upraveného terénu, výška plotu od ulice – sokel max. výška 0,5m od úrovne komunikácie – ulice, celková výška oplotenia max. 1,5m, oplotenie od ulice musí byť priehľadné, oplotenie od suseda môže byť plné a max. 2m vysoké, ±0,000 I.NP max. 1m od úrovne komukácie – ulice.

návrh_rodinného_domu_Edelstal_004

vývojová škica_situácia

návrh_rodinného_domu_Edelstal_002

vývojová škica_1.NP

návrh_rodinného_domu_Edelstal_003

vývojová škica_2.NP

 

Urbanisticko-architektonické riešenie.

Pozemok pre rodinný dom má rozmer 20,52m z kratšej strany a 29,04m. Pozemok má mierne svahovitý charakter s výškovým rozdielom cca 1,719m s klesaním od severovýchodu k juhozápadu. Objekt rodinného domu je situovaný 3,75m od severozápadnej hrany pozemku dlhšou stranou jeho hmoty a zo severovýchodnej strany je na hrane pozemku. Celková dĺžka objektu je 21,35m a šírka je 10,73m. Celková zastavanosť navrhovaného domu k jeho pozemku je 38,44%. Vstup do objektu pre peších a pre automobily je riešený zo severozápadnej strany, kde hmota garáže je odsunutá od hrany pozemku 5,48m. Tento priestor má slúžiť ako krátkodobé parkovanie pre dva automobily. Vstup na pozemok pre peších a automobily je riešený ako otvorený, neoplotený s priamym prístupom z ulice.

X:arkuPROJEKTY13239_EDELSTAL3_NAVRH�1_STUDIA130903_13239_E

situácia

Pozemok je oplotený až od hrany zádveria, kde je navrhovaná bránička pre vstup na pozemok pre peších. Juhovýchodná voľná plocha pozemku je navrhovaná ako relaxačno oddychová. Je tu uvažované s umiestnením bazénu o predbežnom rozmere 3x7m. Bazén je umiestnený 1m od hrany pozemku a s priamou väzbou na dennú časť objektu. Na hrane pozemku bude umiestnená exteriérová sauna s oddychovou plochou medzi saunou a bazénom. Na juhozápadnej strane nezastavanej časti pozemku je uvažované s vytvorením voľnej plochy upravenej do roviny pre rekreačné aktivity rodiny.

Výtvarno-kompozičné riešenie objektu – pôvodná filozofia koncepcie hmoty objektu vychádzala z parafrázy antickej predlohy obydlia, z ktorého sa neskôr vyvinul archetyp pre architektonickú podobu chrámu (s prihliadnutím na históriu lokality). Ide o pozdĺžnu hmotu prekrytú hmotou strechy, čím vznikol jednoduchý kubický tvar s odľahčením prečnievajúcej hmoty strechy so stĺpami. Nárožná poloha pozemku a proporcie navrhovaného objektu nás ovplyvnila pri stvárňovaní celkovej tektoniky a to v podobe vyposúvania hmoty garáže a „odhryznutia“ nárožia, čím sme získali proporčné vyváženie hmoty a dynamiku pohľadov pri vnímaní v pohybe. Celkový zámer bol vytvoriť jednoduchú, pritom jemne dynamickú hmotu, ktorá zbytočne nenarúša harmóniu rodinnej identity a splynutia s prostredím.

návrh_rodinného_domu_Edelstal_005

vývojová škica_perspektíva

návrh_rodinného_domu_Edelstal_006

vývojová škica_pohľad od záhrady

 

 

návrh_rodinného_domu_Edelstal_012

 

schématická vizualizácia

 

Dispozičné riešenie – do objektu rodinného domu sa vstupuje priamo z ulice. Vstup je krytý plochou markízou, ktorá je súčasťou konštrukcie objektu. Do objektu sa vchádza cez veľkorysé zádverie so šatníkom, veľkým taburetom a priestorom na vešiak. Do zádveria sa priamo vstupuje aj z garáže, čím zádverie plní funkciu i pachového filtra. V priestore garáže sa nachádza samostatná technická miestnosť objektu. Zo zádveria sa vstupuje do schodiskovej „haly“, ktorá je hlavným komunikačným priestorom spájajúcim obe podlažia a sprístupňujúcou všetky hlavné priestory objektu. V schodiskovej hale je navrhovaný veľkorozmerový „kvetináč“, ktorý je umiestnený pod telesom schodiska. Kvetináč je priamo osvetlený okenným otvorom po celej dĺžke schodiska. Schodisko je navrhované ako priamočiarne trojramenné. Teleso ramien bude výtvarne definované ako cikcak-ové. Priečka medzi zádverím a schodiskovou halou je navrhované ako sklenená pre optické prepojenie týchto priestorov. V schodiskovej hale je navrhovaná zabudovaná skriňa, v ktorej bude umiestnená práčka so sušičkou a zhoz prádla z II.NP na prízemie.

X:arkuPROJEKTY13239_EDELSTAL3_NAVRH�1_STUDIA130903_13239_E

pôdorys 1.NP

X:arkuPROJEKTY13239_EDELSTAL3_NAVRH�1_STUDIA130903_13239_E

pôdorys 2.NP

 

návrh_rodinného_domu_Edelstal_011

návrh_rodinného_domu_Edelstal_013

návrh_rodinného_domu_Edelstal_014

schématické vizualizácie

Zo schodiskovej haly sa samostatne vstupuje do jednotlivých priestorov dominantnej časti rodinného domu – dennej časti, ktorá je tvorená obývacou izbou, jedálňou a kuchyňou. Z kuchyne sa vstupuje do skladu potravín. Dvere do skladu potravín majú byť súčasťou vstavanej skrine kuchyne, kde budú zabudované spotrebiče. Priestory dennej časti sú priamo napojené na exteriér cez celoplošnú zasklenú stenu. Zo zádveria je okrem dennej časti vstup do hosťovskej izby cez chodbu so šatníkom. Z chodby sa vstupuje do kúpeľne a WC pre hostí (nútene vetraný priestor). Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza nočná časť objektu. Zo schodiskovej haly sa vstupuje priamo do jednotlivých miestností – do dvoch detských spální, do spálne rodičov (cez šatník), do kúpelne a WC a do šatníka pre deti. Schodisková hala je presvetlená pomocou strešných svetlíkov, takisto i detský šatník. Ostatné priestory sú priamo nasvetlené a vetrané cez okenné plochy umiestnené na fasáde. Strecha garáže je navrhovaná ako vegetačná extenzívna strecha. Objekt je navrhovaný bez balkónov.

Model

pohľady

Stavebno-konštrukčné riešenie – objekt je navrhovaný ako murovaná stavba s pozdĺžnym nosným systémom. Murovaná z tehál hr. 250mm a zateplená min. 200mm tepelnou izoláciou. Stropy sú navrhované ako železobetónové monolitické. V miestach presklenej fasády sa uvažuje s použitím oceľových stĺpov zaintegrovaných do rámov sklenenej fasády. Konštrukčná výška je 3060mm, hrúbka železobetónovej dosky predbežne 160mm, podlahové vrstvy 100mm. Svetlá výška v celom objekte je 2600mm (okrem hosťovskej izby – 2550mm, kde sa uvažuje so spustením stropu z dôvodu strešnej skladby).

Model

pohľady a rez

 

návrh_rodinného_domu_Edelstal_019

návrh_rodinného_domu_Edelstal_018

vizualizácie

Medzi ŽB doskou a podhľadom, ktorý sa uvažuje z SDK konštrukcie je priestor pre vedenie inštalácií. Priestor má čistú výšku 150mm. Schodisko je navrhované ako železobetónové s priznaním spodnej hrany cikcak. Okenné konštrukcie sú navrhované ako hliníkové s izolačným trojsklom. Strecha garáže je navrhovaná ako vegetačná extenzívna, strecha hlavného objektu ako nepochôdzna, plochá. Obe strechy sú odvodnené vnútornými dažďovými zvodmi. Terasy v exteriéri sú navrhované ako drevené. Spevnené plochy pred vstupom a v okolí bazéna sú navrhované z veľkoformátovej betónovej dlažby kladenej nasucho s prerastaním vegatácie v špárach.

návrh_rodinného_domu_Edelstal_015

návrh_rodinného_domu_Edelstal_016

návrh_rodinného_domu_Edelstal_017

pracovný model

 

návrh (arch.štúdia):  júl 2013

autori:   arku ( Miro Kollár, Marek Abramovič,  Maťo Ujvári, Marek Pavlech a Silvio Kováč)

blog:  Miro Kollár, Marek Pavlech

 

Untitled-1